Elina Hauta-aho ja Eero Savela: Mysteerio Animus

MYSTEERIO ANIMUS

Tila, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan. Avataan kaikki kanavat mitä löydetään, mennään niistä ovista sisään ja annetaan maailman purskahtaa esiin. Universumi ja salaisuus kaikissa meissä, se suojeltu ja piilotettu ihan siinä vaan esillä. Sinä ja minä. Minä olen sinä. Sinä olet eläin. Solut leviää ympäri tilaa. Löytyy vaikka siitä multakasan alta. Esitys, joka laajenee fyysisten seinien ja rajojen ulkopuolelle. Pulppuilua, vääntymistä, kiertymistä, rasahtelua, sointia, virtaa, tanssia, harmoniaa ja kaaosta yhtä aikaa ja vuorotellen, hiljentymistä, kirvelyä, halua, tyhjyyttä.

Mysteereillä tarkoitetaan yleensä jotain salaperäistä tai arvoituksellista asiaa. Kreikan sana mysterion (μυστήριον) tarkoittaa salaisuutta. Mysteeri tarkoittaa myös uskontoon liittyviä yliluonnollisia ilmiöitä. Idän kristillisissä kirkoissa mysteerioilla viitataan sakramentteihin eli pyhiin toimituksiin. Mysterio on myös superrikollishahmo, joka esiintyy Marvel Comicsin julkaisemissa sarjakuvissa. Mysterio-hahmo tunnetaan Illuusioiden mestarina, erikoistehosteiden taiturina sekä taitavana hypnotisoijana ja taikurina.

Animus tarkoittaa latinan kielessä henkeä, sielua, haamua, järkeä, henkiolentoa, mieltä, ymmärrystä. Sana  tuo myös mielleyhtymän sanaan animal eli eläin. Animus on myös analyyttisen psykologian perustajan C. G. Jungin yksi määrittelemistä arkkityypeistä. Arkkityyppi (m. kreik. ἀρχέτυπον) on perinteisesti tarkoittanut hahmon, asian tai käsitteen alkumuotoa ja mallia. Arkkityypit ovat kaikille ihmisille yhteisiä, alitajuisia sielunsisältöjä, jotka ilmenevät myyteissä, taruissa ja uskonnoissa. Jung eritteli useamman arkkityypin, joilla hän tarkoitti piilotajunnan teemoja, jotka ilmenevät ihmisen psyykessä luonnostaan. Jung näki arkkityypit yleismaailmallisina ajatuksina, joissa menneiden sukupolvien kokemusperintö esiintyy tiivistyneessä muodossa. Näistä arkkityypeistä animus on miesarkkityyppi naisen mielessä eli tiedostamattomat maskuliiniset ominaisuudet naisen psyykessä. Anima on naisarkkityyppi miehen mielessä eli tiedostamattomat feminiiniset ominaisuudet miehen psyykessä. (Lähteet: wikipedia, Jung, Carl G:: Symbolit: piilotajunnan kieli. Otava, [1991], Vilkko-Riihelä, Anneli: Psyyke: psykologian käsikirja. WSOY, 1999)

Tunnustelemme Mysteerio Animus -esityksessä ihmistä eläimenä, jolla on taipumus herkistyä myös henkisiin kokemuksiin. Leikittelemme myös meille ihmisille ominaisella mielikuvittelun kyvyllä. Milloin illuusio tai kuviteltu muuttuu mysteeriksi katsojan ja/tai tekijän kokemuksessa ihmeeksi? Milloin jokin esitetty hahmo muuttuu todeksi mielissä? Teoksessa annetaan tilaa meille ihmisille olla monitahoisia, monisärmäisiä, henkisiin maailmoihin kurkottavia, ritualistisia, ylisukupolvisia kokemuksia soluissaan kantavia, sisäänsä paljon piilottavia ihmiseläimiä.

TYÖRYHMÄ

Koreografia, teoksen kokonaissuunnittelu:

Eero Savela ja Elina Hauta-aho

Koreografinen konsultti: Jouni Järvenpää

Esiintyminen, musiikki, tanssi: Elina Hauta-aho ja Eero Savela

Pukusuunnittelija ja valo/tilasuunnittelija etsitään syksyn 2020 aikana.

Esityspaikat: Barker-teatteri Turussa sekä Helsingissä etsinnässä oleva näyttämötila

Tuotanto: Elina Hauta-aho yhteistyössä esityspaikkojen kanssa

 AIKATAULU

Mysteerio Animus -teosta harjoitellaan Helsingissä työtila Virgiiniassa ja Lapinlahden Tilajakamolla Savelan työhuoneella syksyllä 2020 sekä kevään ja syksyn 2021 aikana hajautetusti tiivisjaksoissa. Teosta työstetään residenssissä Kajaanissa Routa Companyn vieraana kesällä 2021. Teoksen koreografia muotoutuu keskusteluyhteydessä Routa Companyn taiteellisen johtajan Jouni Järvenpään kanssa. Ensi-ilta on syksyllä 2021 Turussa Barker-teatterilla, jonka jälkeen sitä esitetään Helsingissä. Etsimme teokselle parhaillaan yhteistyötahoja ja esiintymistilaa Helsingistä.

TEOKSESTA

Mysteerio Animus on ääntä ja liikettä katveesta. Paikasta, jota et ollut huomannut. Paikasta, joka pakenee määrittelyjä, mutta fyysistyy esiintyjien tekemisen kautta tilaan. Mysteerio Animus on jotain, mikä on odotellut pääsyä ilmoille mielenmaiseman perukoilla. Se on tekemisen kautta löytynyt rituaali salatulle meissä. Teos on hyppy kollektiiviseen tiedostamattomaan, tietoisen minän roiskeisiin, aavistuksiin, tuntemuksiin ja ymmärryksemme ylittävään ääneen ja liikkeeseen.  Se on tanssia ja musiikkia, jossa antaudutaan tanssille ja musiikille – koko keholla ja mielellä.

Teosta edeltää Hauta-ahon ja Savelan yhteistyöteos IRTI, jossa he tutkivat vapauden käsitettä henkilökohtaisissa kokemusmaailmoissaan: suhteessaan toisiinsa, tanssiin ja musiikkiin. Mysteerio Animus -teokseen he kutsuivat konsultoivaksi koreografiksi Jouni Järvenpään, jonka kanssa ovat työskennelleet vuosien varrella useampaan otteeseen. Uudessa teoksessa avataan ovi vielä abstraktimmalle ajatukselle vapaudesta, kiinnittyen vahvasti nimenomaan liikkeeseen, ääneen ja mielenvirtojen sekä mielikuvituksen seuraamiseen. Näitä elementtejä lähestytään mahdollisuutena olla (sekä esiintyjänä että katsojana) tilassa, joka uskaltaa astua tuntemattomaan: alueelle, jonne rationaalinen järkemme ei välttämättä yllä. Niihin tiloihin, tuntemuksiin, aistimuksiin ja virtoihin, joita kannamme syvässä solumuistissamme. Mysteerio Animus on taiteen tila, jossa kaikki on mahdollista. Se on tajunnanvirtamainen tila, joka on täynnä tanssia ja musiikkia.

MITEN JA MIKSI?

Teos pohjautuu tekijöiden psykofyysisiin kokemuksiin elossaolosta, analyyttisen psykologian käsityksiin tietoisuutemme luonteesta ja arkkityypeistä, kehossa resonoivaan musiikkiin, ytimiä vavahduttavaan liikkeeseen, herkistymiselle esi-isiemme kokemusten painaumiin soluissamme. Tunnustelemme ihmistä eläimenä, jolla on taipumus herkistyä myös henkisiin kokemuksiin, ja jolla on suuri mielikuvittelun lahja.

Teos kurkottelee kohden tanssin ja musiikin vapaata virtaa: tilaa, jossa kaikki on mahdollista. Se on myös syväsukellus ihmismielen moniin kerroksiin, joihin taiteen tekeminen ja kokeminen voivat parhaiten koskettaa. Luomme tilan, jossa katsojalla on mahdollisuus olla ja aistia, avata kanava omalle assosiaatiovirrallensa ja luoda omat kokemukselliset yhteytensä esityksen johdattelemana. Leikittelemme mielikuvittelun ja toden sekä kuvittelusta todeksi muuttuvien tekojen, hahmojen, liikkeen ja musiikin kanssa.  Mysteerio Animus on tila, joka antaa elämän mysteerin avautua tilaan. Kutsumme katsojat tilaan, jossa voi olla kasvokkain visusti piilossa pidettyjen aavistuksien kanssa. Mysteerio Animus on taidekokemuksena osa verkostoa, jonka on mahdollista luoda kokijalle yhteyden kokemuksia suhteessa itseen, toisiin ja ympäristöön.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close