MITEN JA MIKSI?

Olen toiminut tanssin ammattikentällä Suomessa 13 vuotta toimien laaja-alaisesti tanssintekijänä: työryhmien koollekutsujana ja vetäjänä, tanssijana, opettajana, mentorina, tapahtumien järjestäjänä, kansanopiston tanssitaiteen koulutuslinjan vetäjänä ja teosten tuottajana.

MIKSI?

Näen tanssitaiteen mahdollisuutena olla yhteydessä sanallistamattomaan, tuntemattomaan meissä. Tietoon, joka on kerääntynyt, ketjuuntunut ja kasaantunut paljon pidempään kuin vain yhden ihmisen elinajan. Tuntemattoman kohtaaminen voi avautua niin taiteen katsojalle kuin esiintyjälle aavistuksenomaisista tuntemuksista aina laajempien yhteyksien ymmärrykseen. Syvemmäksi oivallukseksi omasta yhteydestä itseen, toisiin ja ympäristöön. Olen evoluution tulosta ja solutasolta käsin kykeneväinen avaamaan yhteyksiä rationaalisen mieleni ulottumattomissa oleviin tasoihin. Kokemuksiin ja voimiin, jotka ovat painautuneet meihin ja ympäristöömme syväksi tiedoksi (konkreettisesti epigeneetiikan kautta että henkisinä kokemuksina). Taidekokemusten kautta suhteemme itseemme, toisiin ja ympäristöömme voi järjestyä ymmärryksessämme uudenlaisiin asemiin. Voi tulla tilaa monimuotoisuuden havainnolle. Herkistymällä taiteentekijänä tuntemattomalle itsessäni voin olla yhteydessä tuntemattomaan meissä kaikissa. Sieltä käsin voin nostaa esiin tarkasteltavaksi ihmisyytemme perustassa olevia kysymyksiä. Taide on mahdollisuus purkaa, paljastaa, kysyä, ymmärtää ja järjestää uudelleen ihmisenä elämistä tässä jaetussa todellisuudessa.

MITEN?

Työskentelypraktiikkaani kuvaa sana intuitiivisuus. Intuitiivisuudella tarkoitan itseni haastamista kohden ei-tietämisen tilaa, jossa syvemmän yhteyden ympäröivään ja itseen on mahdollista avautua. Ei-tietämisen tila on myös vapaa jatkuvasta määrittelyn, analysoinnin ja lokeroinnin tarpeesta. Se ei kuitenkaan tarkoita ei-tiedostamista suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja taidekenttään. Intuitiivisuus on kykyä olla nyt-hetkessä, uskallusta kuulla ja nähdä mihin prossesi voi viedä. Aloitan työskentelyn yleensä keräämällä ja tutkimalla käsilläolevaan työhön aineistoa (kirjoituksia, tutkimuksia, keskusteluja, esityksiä, harjoitteita), jotka muodostavat tekemiselle pohjan ja peilauspinnan. Esityön jälkeen työskentely on prosessin viitoittamana avoimuutta nähdä ja aistia teoksen/projektin/opetushetken suuntaa, kunnes työn ydin alkaa paljastumaan ja kirkastumaan, ottamaan muodon.

Lähestyn tuntematonta meissä herkistyen kehon syville yhteyksille: omassa sisäisessä ekosysteemissään ja suhteessa ympäröivään todellisuuteen tai suhteessa kulloinkin käsillä oleviin kysymyksiin sekä antaen aikaa syvälle soluihin painautuneen tiedon aistimiselle. Sieltä artikuloiden esitykseksi/ harjoitteiksi/ jaettavaksi avautuneita kiinnekohtia tai kysymyksiä.

Perusarvona kaikessa työskentelyssäni on yhteistyö, niin työyryhmän vetäjänä, tanssijana, esityksissäni sekä opettajana. Jotta jokaisen potentiaali ja luomisvoima voi taiteellisessa työskentelyssä toteutua tarvitaan luottamuksen ja turvallisen olon ilmapiiriä suhteessa ympäristöön, itseen ja toisiin ihmisiin, joiden kanssa työtä tehdään. Uskon reiluuden ja kuulluksi tulemisen vapauttavan yhteisen keksittymisen tekemiseen antaen kaikille tilaa tulla osaksi kokemusta.  Haluan olla osaltani rakentamassa avoimempaa tanssinkenttää, työkulttuuria, jossa kanssataiteilijoita ja katsojia arvostetaan ainutkertaisina olentoina.

Kuva Salla Keskinen

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close