MITEN JA MIKSI?

Olen toiminut tanssin ammattikentällä Suomessa 13 vuotta toimien laaja-alaisesti tanssintekijänä: työryhmien koollekutsujana ja vetäjänä, tanssijana, opettajana, mentorina, tapahtumien järjestäjänä, kansanopiston tanssitaiteen koulutuslinjan vetäjänä ja teosten tuottajana.

MIKSI?

Näen tanssitaiteen mahdollisuutena olla yhteydessä sanallistamattomaan, tuntemattomaan meissä. Tietoon, joka on kerääntynyt, ketjuuntunut ja kasaantunut paljon pidempään kuin vain yhden ihmisen elinajan. Olen evoluution tulosta ja solutasolta käsin kykeneväinen avaamaan yhteyksiä rationaalisen mieleni ulottumattomissa oleviin tasoihin. Kokemuksiin ja voimiin, jotka ovat painautuneet meihin ja ympäristöömme syväksi tiedoksi. Tuntemattoman kohtaaminen voi avautua niin katsojalle kuin esiintyjälle aavistuksenomaisista tuntemuksista aina laajempien yhteyksien ymmärrykseen. Taidekokemusten kautta suhteemme itseemme, toisiin ja ympäristöömme voi järjestyä ymmärryksessämme uudenlaisiin asemiin. Voi avautua tilaa monimuotoisuuden havainnolle. Tanssitaide on minulle loputon mahdollisuuksien maisema. Herkistymällä taiteentekijänä tuntemattomalle itsessäni voin olla yhteydessä tuntemattomaan meissä kaikissa. Sieltäkäsin voin nostaa esiin tarkasteltavaksi ihmisyytemme perustassa olevia kysymyksiä. Taide on mahdollisuus purkaa, paljastaa, kysyä, ymmärtää ja järjestää uudelleen ihmisenä elämistä tässä todellisuudessa.

MITEN?

Työskentelypraktiikkaani leimaa intuitiivisuus: kerään ja tutkin käsillä olevan työhön aineistoa (kirjoituksia, keskusteluja, esityksiä, harjoitteita), jotka muodostavat tekemiselle vankan pohjan. Esityön jälkeen työskentely on hetken kuuntelua ja avoimuutta nähdä ja aistia teoksen/projektin/opetushetken suuntaa, kunnes prosessin ydin alkaa paljastumaan ja kirkastumaan, ottamaan muodon. Haastan itseäni ei-tietämisen tilaan, jossa syvemmän yhteyden ympäröivään ja itseen on mahdollista avautua. Ei-tietämisen tila on myös vapaa jatkuvasta määrittelyn ja analysoinnin tarpeesta.

Lähestyn tuntematonta meissä herkistyen kehon syville yhteyksille: omassa sisäisessä ekosysteemissään ja suhteessa ympäröivään todellisuuteen tai suhteessa kulloinkin käsillä oleviin kysymyksiin sekä antaen aikaa syvälle soluihin painautuneen tiedon aistimiselle. Sieltä artikuloiden esitykseksi/ harjoitteiksi/ jaettavaksi avautuneita kiinnekohtia tai kysymyksiä.

Perusarvona kaikessa työskentelyssäni on yhteistyö, niin työyryhmän vetäjänä, tanssijana, esityksissäni sekä opettajana. Jotta jokaisen potentiaali ja luomisvoima voi taiteellisessa työskentelyssä toteutua tarvitaan luottamuksen ja turvallisen olon ilmapiiriä suhteessa ympäristöön, itseen ja toisiin ihmisiin, joiden kanssa työtä tehdään. Uskon reiluuden ja kuulluksi tulemisen vapauttavan yhteisen keksittymisen tekemiseen antaen kaikille tilaa tulla osaksi kokemusta.  Haluan olla osaltani rakentamassa avoimempaa tanssinkenttää, työkulttuuria, jossa kanssataiteilijoita ja katsojia arvostetaan ainutkertaisina olentoina.

Kuva Salla Keskinen

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close