MITEN JA MIKSI?

Olen toiminut tanssin ammattikentällä Suomessa reilut 10 vuotta toimien laaja-alaisesti tanssintekijänä: työryhmien koollekutsujana ja vetäjänä, tanssijana, opettajana, mentorina, tapahtumien järjestäjänä, kansanopiston tanssitaiteen koulutuslinjan vetäjänä ja teosten tuottajana.

MIKSI?

Kaikessa työskentelyssäni minulle kiinnostavinta on mahdollisuus kohdata ja ymmärtää moniulotteisesti tätä universumia: itseäni, muita olevaisia, ympäristöjä ja ilmiöitä tekemisen kautta paljastuvilla syvillä tasoilla. Avata teosten/projektien/opettamisen kautta väyliä tuntemattoman esiinpäästämiseen ja sen kohtaamiseen kaikille kanssaolijoille. Tarkoitan tuntemattomalla jotain oleellista tuntua, syvyyttä, tasoa, tunnetta, ajatusta, tai oivallusta, joka on ollut piilotettuna arjen ja olemisen totunnaisuuden alle. Tuntemattoman kohtaaminen voi avata uusia ja katveeseen jääneitäkin yhteyksiä itseen, toisiin ja ympräristöön. Lähestyn tuntematonta herkistyen kehon syville yhteyksille: omassa sisäisessä ekosysteemissään ja suhteessa ympäröivään todellisuuteen, sekä antaen aikaa syvälle soluihin painautuneen tiedon aistimiselle. Sieltä artikuloiden esitykseksi/ harjoitteiksi/ jaettavaksi avautuneita kiinnekohtia tai kysymyksiä.

MITEN?

Työskentelypraktiikkaani leimaa intuitiivisuus: kerään ja tutkin käsillä olevan työhön aineistoa (kirjoituksia, keskusteluja, esityksiä, harjoitteita), jotka  muodostavat tekemiselle vankan pohjan. Esityön jälkeen työskentely on hetken kuuntelua ja avoimuutta nähdä ja aistia teoksen/projektin/opetushetken suuntaa, kunnes prosessin ydin alkaa paljastumaan ja kirkastumaan, ottamaan muodon. Haastan itseäni ei-tietämisen tilaan, jossa syvemmän yhteyden ympäröivään ja itseen on mahdollista avautua. Ei-tietämisen tila on myös vapaa jatkuvasta määrittelyn ja analysoinnin tarpeesta.

Perusarvona kaikessa työskentelyssäni on empatia ja yhteistyö. Luon esityksissäni ja opettajana tilaa, jossa voimme olla aiheiden äärellä yhdessä kaikkien läsnäolijoiden kanssa. Antaen kaikille tilaa tulla osaksi kokemusta.  Haluan olla osaltani rakentamassa avoimempaa tanssinkenttää, yhdessä tekemistä ja jakamista sekä työkulttuuria, jossa kanssataiteilijoita ja katsojia arvostetaan ainutkertaisina olentoina. Koen tällaisen työskentelytavan rikastuttavan minua että koko tanssitaiteen kenttää.

 

Kuva Salla Keskinen

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close