Hetki-festivaali

https://hetkifestival.wordpress.com/

Haastatteluni danceinfon uutisiin (2018): https://www.danceinfo.fi/uutiset/hetki-festivaali-antaa-tilan-improvisaatiolle

Hetki-festivaalin ydinidea on tuoda Helsingin ja koko Suomen ammattikentällä toimivia tanssi- ja liikeimprovisaatiota esityksessä käyttäviä ja sitä aktiivisesti kehittäviä ryhmiä ja yksittäisiä taiteilijoita yhteen sekä avata tanssi-improvisaatio taidemuotona kaikille. Festivaali tarkentaa huomion siihen mitä tanssi-improvisaatio voi olla, mitä se vaatii, kuinka sitä voi lähestyä tekijänä tai katsojana sekä kuinka sitä voi työstää. Festivaalille kutsutaan alan ammattilaisia esitys- ja työpaja-tapahtumiin sekä esiintymään, kertomaan työstään ja jakamaan osaamistaan muiden ammattilaisten ja yleisön kanssa. Tapahtumassa on ammattilaisille suunnattuja vertaisoppimiseen perustuva työpaja, kaikille avoimet esitysillat ja keskustelutilaisuudet. Festivaali järjestetään kolmatta kertaa 2021 14.3. Maunula-talossa Helsingissä luultavasti kokonaan netissä.

Festivaalin perustajat ja järjestäjät Kaisa Kukkonen, Elina Hauta-aho ja Aino Ojanen ovat tanssitaiteilijoita sekä tanssi-improvisaation ammattilaisia. He toimivat tanssin kentällä
monipuolisesti taiteilijoina, tuottajina sekä opettajina Suomessa ja Suomen ulkopuolella.

TAUSTAA
Hetki-festivaali on tällä hetkellä ainoa Helsingissä ja koko Suomessa toimiva tanssi-improvisaatioon keskittyvä vuotuinen tapahtuma. Hetki-festivaalit vuosina 2018 ja 2019 innostivat ja kiinnostivat improvisaatiota työssään käyttäviä ammattilaisia sekä muuta yleisöä, ja saimme erittäin hyvää palautetta niin festivaalilla esiintyneiltä taiteilijoilta, työpajojen osallistujilta kuin yleisöltä. Olemme kokeneet, että Hetki-festivaalin kaltaiselle ammattimaiselle tapahtumalle on ollut kentällä tarvetta jo pidempään ja olemme ilolla olleet vastaamassa tähän tarpeeseen.

Vuonna 2018 ensimmäisen kerran toteutunut Hetki-festivaali keskittyi pääkaupunkiseudulla toimiviin ryhmiin, vuonna 2019 se avasi vuoropuhelua koko maan tanssi-improvisaation kentässä toimivien taiteilijoiden kesken ja toi näyttämölle monenlaisista taustoista sekä ikäluokista tulevia taiteilijoita. Vuonna 2021 Hetki-festivaalille on kutsuttu eri näkökulmista improvisaatiota katsovia taiteilijoita esiintymään soolona. Vuosi on poikkeuksellinen pandemian vuoksi ja luultavasti festivaali tapahtuu tänä vuonna kokonaan netin kautta.

Hetki-festivaali purkaa laajemmalle yleisölle mitä kaikkea tanssi-improvisaatio voi olla, mitä se vaatiija kuinka sitä voi lähestyä tekijänä tai katsojana. Hetki-festivaalin tapahtumat levittäytyvät eri puolille Helsinkiä ja ovat suurelta osin maksuttomia. Tapahtumapaikkojen ja esiintyjien valinnassa olemme ottaneet huomioon monimuotoisuuden, eri ikäpolvet ja erilaiset näkökulmat improvisaatioon. Festivaalilla esiintyy tanssi-improvisaation parissa pitkään työskennelleitä kokeneita ammattitaiteilijoita. Haluamme erityisesti toimia kokoavana voimana olemassa oleville improvisaatioryhmille, yksittäisille taiteilijoille, sekä vakauttaa improvisaatioyhteisöä niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. Festivaali on suunnattu kaikille uteliaille hetkessä eläville.

Kuva Laura Salonen. Keskustelu- Hetki Sessions Open Stage -tilaisuus Hetki-festivaalilla 2018.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close